Referencie 2015

Zabezpečenie prístupu k zariadeniam Tr 110kV JAVYS V1

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Dodávka a inštalácia oceľových schodov pre VVN vypínač R110kV EBO - JAVYS V1, Jaslovské Bohunice.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek