2016

Fotovoltická elektráreň 2,6 kWp

Názov zákazky/projektu:

Fotovoltické zariadenie: Malý zdroj – 2,6 kWp

Zákazník:

Fyzická osoba

Termín realizácie:

November 2016

Popis: 

Návrh, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky fotovoltického elektrického zdroja o výkone 2,6 kWp v Nitre.

Projektový manažér:

Martin Tomáň