Referencie 2017

Dodávka a inštalácia autotransformátora 250MVA do ESt 400kV Modlava Nad Bodvou SEPS

Názov zákazky/projektu:

Výmena transformátora T401 v ESt Moldava - realizácia stavby 

Zákazník:

LiV ELEKTRA, a a.s. (koncový zákazník Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.)

Termín realizácie:

Febr. 2017 - Dec 2017

Popis: 

Predmetom dodávok a prác bolo dodanie, inštalácia a uvedenie do prevádzky výkonového autotransformátora 250 MVA v elektrickej stanici SEPS v Moldave nad Bodvou. Výrobca autotransformátora je KOLEKTOR ETRA d. o. o., Slovinsko. 

Projektoví manažéri:

Matej Kučera, Martin Vojtek, Martin Tomáň