Referencie 2015

STD dokum. projektu A5A2 -JAVYS V1 a A1

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Príprava kompletnej STD dokumentácie podľa špecifikácie projektu A5-A2 - JAVYS Jasl. Bohunice.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek