CERTIFIKÁTY

Spoločnosť Power Service Int. s.r.o. je držiteľom nasledovných certifikátov a osvedčení:

Dopravný Úrad - OPRÁVNENIE
Dopravný Úrad - OPRÁVNENIE
Dopravný Úrad - OPRÁVNENIE príloha č.1
Dopravný Úrad - OPRÁVNENIE príloha č.1
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007
Oprávnenie TI 124/2006
Oprávnenie TI 124/2006
Oprávnenie TI výroba rozvádzčov NN
Oprávnenie TI výroba rozvádzčov NN
Povolenie na Elektro prace v AT
Povolenie na Elektro prace v AT