Referencie 2015

Úprava riadiaceho systému MICROSCADA v rozvodni R6 JAVYS A1

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Adaptácia (spatný skok) diesel generátora 1750kVA na spätnú synchronizáciu s obnoveným napätím 110kV rozvodne JAVYS A1 - Dodávka, inštalácia, inžiniering a uvedenie do prevádzky skúšky PKV a KV, zaškolenie obsluhy.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek