Referencie 2015

PKV a KV testy projektu A5A2 – JAVYS V1 a A1

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Vypracovanie PKV a KV testov vrátane realizácie skúšok projektu A5A2 JAVYS V1 a A1 - 4 mesiace PKV testy a 2 mesiace KV testy.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek