Referencie 2015

Bypass - meranie

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis: 

Inštalácia výstupných kontaktov, vrátane materiálu, uloženia káblov o dĺžke 540m, preklad skalara, modifikácia, vrátane testov a uedenia do prevádzky.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek