Referencie 2015

Káblový most – nadzemná káblová trasa

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis: 

Dodávka projektu, realizácie, inžiniering a uvedenie do prevádzky nadzemnej káblovej trasy káblového mosta pred SO 803:V1, v dĺžka 225m - JAVYS Jasl. Bohunice.

Projektoví manažéri:

Matej Kučera, Martin Tomáň, Martin Vojtek