Referencie 2015

Protipožiarne prepážky

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis: 

Dodávka protipožiarnych prepážok, napojenie tienenia vn báblov, realizácie a dodanie materiálu pre uzemnenie v EK107, EK101, SO713 a v miestnosti transformátorov budovy objektu SO713, osvedčenie - certifikácia typu meradiel od SMU, dodávka a inštalácia rýchlych diód, OPP. TPP, bezpečnostné označenie.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek