Referencie 2015

Bypass II. JAVYS V1 a A1 A5A2

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis: 

Inžiniering a realizácia provizórneho prepoja (bypassu) pre 110kV vedenia.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek