Referencie 2015

Bypass JAVYS V1 – Projekt A5A2

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Inžiniering a realizácia provizórneho prepoja (bypassu) pre 110kV vedenia V8849 vs. V8314, V8313 vrátane prenosu vypínacieho impulzu do VE Madunice.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek