Referencie 2015

Revízia transformátora T713.1

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Revízia transformátora T713.1 - 110kV/6,3kV (10 MVA).

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek