Referencie 2018

Fotovoltická elektráreň 31kWp Stredná škola stavebná Trenčín

Názov zákazky/projektu:

Inžiniering, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky Fototovoltickej elektrárne 31,6kWp.

Zákazník:

Koncový zákazník: Trenčiansky samosprávny kraj - Stredná odborná škola Stavebná.

Termín realizácie:

Január - Apríl 2018

Popis: 

Predmetom je dodávka fotovoltickeho zdroja 31,6 kWp s batériou 39kWh. Panely sú položené a pripevnené na streche budovy. Zdroj dodáva el. energiu pre strednú školu a z veľkej časti pokrýva jej spotrebu elektriny. Počas prázdnin bude FVE zásobovať elektrickou energiou plaváreň, ktorá je súčasťou športového areálu školy. 

Projektový manažér:

Martin Tomáň