Referencie 2015

Uzemnenie rebríkov SO350 JAVYS, Značenia kanálov SO350

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Označenia kanálov SO350 - požiarne úseky; Uzemnenie rebríkov SO350, vrátane materiálu, práce a skúšobných protokolov - JAVYS Jaslovské Bohunice.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek