KONTAKTY

Adresa

Power Service Int. s.r.o.
Šustekova 16
851 04 Bratislava
Slovenská republika

Banka

Tatra banka, a.s.
Adresa: 
Hodžovo námestie 3 
P.O. BOX 42
850 05 Bratislava 55

Číslo účtu: 2924842178 / 1100
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK38 1100 0000 0029 2484 2178

Ďalšie informácie

IČO: 45680086
IČ DPH Slovenská republika: SK2023087737
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Odd: Sro, vl. č. 66802/B

Ing. Martin Tomáň
funkcia:  obchod, konateľ
mobil.: +421 903 562672
tel.: +421 2 2102 8667
e-mail:  martin.toman@powerservice.sk

Ing. Matej Kučera
funkcia:  obchod, konateľ
mobil.: +421 903 632652
tel.: +421 2 2102 8665
e-mail: matej.kucera@powerservice.sk

Ing. Martin Vojtek
funkcia: projektové riadenie, konateľ
mobil.: +421 917 574802
tel.: +421 2 2102 8668
e-mail:  martin.vojtek@powerservice.sk

Daniel Žarnovský
funkcia:  projektové riadenie, obchod
mobil.: +421 905 272302
tel.: +421 2 2102 8664
e-mail:  daniel.zarnovsky@powerservice.sk

Rado Jurkovič
funkcia:  projektová výroba,
mobil.: +421 917 439486
tel.: +421 2 2102 8665
e-mail:  rado.jurkovic@powerservice.sk

Ing. Helena Mazániková
funkcia: ekonómka
mobil.: +421 917 167356
tel.: +421 2 2102 8663
e-mail:  helena.mazanikova@powerservice.sk