Referencie 2015

Vybavenie trafostanice

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Inžiniering a vybavenie Trafostaníc 22/6/0.4 kV - SO713 a SO527a a r110kV protipožiarnymi prostriedkami v EBO - JAVYS, Jaslovské Bohunice.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek