Referencie 2015

Prenájom optickej linky - Energotel

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis: 

Prenájom optickej inky - Energotel - 10 mesiacov - presmerovanie vypínacích impulzov ochrany z vypínača 110kV z JAVYS V1 do VE Medunice.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek