Referencie 2015

Protipožiarne bariéry v SO350 - EK101 a EK108

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis: 

Návrh, dodávka a inštalácia protipožiarneho systému ku všetkým káblovým prestupom v SO350; projekt, dodávka a inštalácia nadzemného požiarneho hydrantu, zabezpečenie všetkých povolení, skúšok a protokolov vrátane schválenia trnavským hasičským zborom.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek