Referencie 2015

VN a NN kompenzácia účinníka pre projekt A5A2 – JAVYS

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Dodávka, inžiniering a uvedenie do prevádzky VN a NN kompenzácie účinníka.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek