Referencie 2015

Kalibrácia 3 ks jadier 110kV meničov pola AEA 09 r110kV JAVYS V1

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Zabezpečenie vykonania metrologickej kontroly - overenie 110kV kombinovaných meracích prístrojových transformátorov vrátane odpojenia a znovupojenie kabeláže VN a NN kabeláže.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek