Referencie 2015

Prenájom Diesel Generátora

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Prenájom diesel Generátora s obluhou a asistenciou merania Rozdielovej ochrany prípojníc pre R110kV EBO - JAVYS V1 a A1, Jaslovské Bohunice.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek