OBNOVITEĽNÉ ZDROJE

V oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) máme skúsenosti a ponúkame:

  • dodávka a montáž vyvedenia výkonu pre fotovoltaické elektrárne
  • dodávka a montáž vyvedenia výkonu pre bioplynové elektrárne
  • dodávka a montáž fotovoltaických elektrární na strechy budov a rodinných domov
  • servis týkajúci sa údržby a prevádzky fotovoltaických elektrární
  • inžiniering, dodávka a relizácie všetkých druhov OZE