Referencie 2015

Servisné práce na VVN kompaktných poliach 110kV – HYPACT 145kV

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis: 

Odborná asistencia a zabezpečenie materiálno technickej podpory pre opravu zapuzdrených kompaktných polí 110kV HYPACT 145kV pre R110kV EBO - JAVYS V1.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek