Referencie 2015

Hasiace prístroje A5A2 – JAVYS V1

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Dodávka a montáž hasiacich prístrojov, označenie únikovej trasy pre objekt SO713 a SO 527a vrátane diesel generátorov 400kVA.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek