Referencie 2015

Demontáž 22KV vzdušného vedenia V233 a 110kV vedenia

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Demontáž a spätná montáž 22kV vzdušného vedenia V233 a 110kV vedenia V8314.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek