Referencie 2014

Vybavenie SO713

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis: 

Dodávka a inštalácia odporúčaného bezpečnostného vybavenia stavby (ochranné pracovné pomôcky pre objekt SO527a - 110kV rozvodňa - 12 polí) podľa požiadaviek STN 381981.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek