Referencie 2014

Železné schody SO713

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis: 

Obstaranie, dodávka a montáž železných schodov, vrátane zábradlia.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek