Referencie 2014

Kalibrácia 22 kV meničov CT a VT – 6ks

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Vykonanie metrologickej kontroly - overenie 22kV meracích prístrojových transformátorov napätia a prúdu.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek