Referencie 2014

Panely merania

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis: 

Dodávka, inžiniering a uvedenie do prevádzky panelov merania  -  3 ks.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek