Referencie 2014

JAVYS A5A2 Diesel generátory 2x400 kVA a 1x1500 kVA

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis: 

Dodávka, inžiniering a uvedenie do prevádzky diesel generátorov 2x400 kVA, 1x1500 kVA.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek