Referencie 2014

JAVYS A5A2 VN technika JAVYS - Distribučné transformátory

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Dodávka, inžiniering a uvedenie do prevádzky - Transformátor 1000kVA 6/0.4kV - 4ks, Transformátor 1600kVA 6/0.4kV - 2ks.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek