Referencie 2014

Klimatizácia pre SO713 a SO527a – A5A2 – JAVYS V1

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis: 

Obstaranie, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky klimatizácie pre SO713 a SO527a, vrátane zabezpečenia potrebnej dokumentácie a zaškolenia obsluhy.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek