Referencie 2014

Osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii TI SR – HYPACT 145kV

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis: 

Zabezpečenie osvedčenia o konštrukčnej dokumentácii pre zapuzdrenú 110kV rozvodňu HYPACT 145kV.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek