Referencie 2014

Dodávka – telefónneho kábla

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis: 

Dodávka telefónneho kábla 800m do EBO - JAVYS  V1, Jaslovské Bohunice.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek