Referencie 2014

Elektronický protipožiarny systém EPS, monitoringu požiarov

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Dodávka, inštalácia, inžiniering a uvedenie do prevádzky elektronického protipožiarneho systému vrátane monitoringu požiarov v areály JAVYS V1 a A1.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek