Referencie 2014

Dodávka 2ks výkonových transformátorov 16MVA

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Dodávka, inžiniering a uvedenie do prevádzky 2ks Výkonových transformátorov 110/6k,3V spolu s monitorovacím systémom HYDRAN.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek