Referencie 2014

Demolačné a prípravné práce projektu A5A2 v 110kV rozvodni

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Zabezpečenie demolačných a prípravných prác v VN rozvodni pre realizáciu základov pilotov.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek