Referencie 2014

Vodný hasiaci systém T101 a T102

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Dodávka, inštalácia, inžiniering a uvedenie do prevádzky vodného haciaceho systému pre transformátory T101 a T102.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek