Referencie 2014

Kalibrácia 6 kV - 6 ks CT a 11 ks VT meničov

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis: 

Vykonanie metrologickej kontroly - overenie 6kV meracích prístrojových transformátorov napätia a prúdu.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek