Referencie 2014

NN rozvádzače, Kontajnerové rozvodne PSWW, TS1 a TS2 - 6kV/0,4kV

Názov zákazky/projektu:

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 (A5-A2)

Zákazník:

EFACEC
koncový zákazník - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS)

Popis:

Dodávka, inžiniering a uvedenie do prevádzky kompletnej NN časti projektu A5A2 JAVYS - primárne NN rozvádzače (ANG), Rozvádzače zaisteného napätia (ANL), Primárne rozvádzače jednosmerného napätia (ATJ, ATJrou) vrátane bateriek, striedačov DC/AC a meničov AC/DC a kontajnerových kioskov 6kV/ 0,4kV.

Projektoví manažéri:

Martin Tomáň, Martin Vojtek