Referencie 2017

Prestavba 110kV VVN vypínačov SIEMENS

Názov zákazky/projektu:

Prestavba 110kV VVN vypínačov Siemens z ovládacích napätí 220VDC na 110VDC.

Zákazník:

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Termín realizácie:

Sept. 2016 - Jún 2017

Popis: 

Predmetom prác bola prestavba 7ks výkonových vypínačov VVN v TR110kV Kremnica a TR110kV Banská Štiavnica na nové ovládacie napätie pohonov vrátane výmeny elektromotorov v pohonoch vypínačov, odskúšania a zmerania parametrov vypínačov po skončení prác.   

Projektový manažér:

Martin Tomáň