Referencie 2017

Dodávka zvodičov prepätia VVN

Názov zákazky/projektu:

Dodávka zvodičov prepätia VVN pre sieť 110kV vrátane počítadiel zvodov  - rámcová zmluva.

Zákazník:

Východoslovenská distribučná, a. s.

Miesto a termín realizácie:

Elektrické stanice TR110kV

3 ks - Zvodič prepätia 110kV TRIDELTA, typ SBK -IV 96/10.3 – marec 2017

Popis: 

Dodávané zvodiče typu: TRIDELTA SBK -IV 96/10.3 a TRIDELTA SBKC 102/SL-0. Počítadlá zvodov typ DCC 2 a dokumentácie STD.

Projektový manažér:

Martin Tomáň