Referencie 2017

Oprava prístrojových transf. SVAS 123kV

Názov zákazky/projektu:

Oprava meracích transformátorov 110kV v poli vyvedenia výkonu TG1 VE NOSICE

Zákazník:

Slovenské Elektrárne, a.s. Vodné Elektrárne Trenčín

Termín realizácie:

Sept. 2017 - Dec. 2017

Popis: 

Predmetom prác bola oprava kombinovaných prístrojových transformátorov prúdu a napätia SVAS 123/1G na napäťovej hladine 110kV vo výrobnej fabrike v Nemecku. Deinštalácia, preprava, oprava, spätná inštalácia, kalibrácia, OPOS a odovzdanie na skúšky. 

Projektový manažér:

Martin Tomáň