Referencie 2017

OPaOS elektrických spotrebičov - 464 ks

Názov zákazky/projektu:

Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov a ručného náradia. 

Zákazník:

AdBackoffice s.r.o.

Termín realizácie:

Jún 2017 - Júl 2017

Popis: 

Predmetom odbornej prehliadky a odbornej skúšky bolo 464 kusov elektrických spotrebičov a ručného náradia. Výstupom sú protokoly. Revízny technik Martin Tomáň. 

Projektový manažér:

Martin Tomáň