Referencie 2017

Dodávka zvodičov prepätia 110kV - 12 ks

Názov zákazky/projektu:

Dodávka zvodiče prepätia 110kV typ TRIDELTA SBKC 96/10.3

Zákazník:

SAG Elektrovod, a. s. (koncový zákazník Západoslovenská distribučná, a.s.)

Termín realizácie:

Marec 2017

Popis: 

Dodávka 12 kusov -  Zvodiče prepätia 110kV typ TRIDELTA SBKC 96/10.3, vrátane počítadiel zvodov typu DCC 2.

Projektový manažér:

Martin Tomáň