Referencie 2017

Fotovoltická elektráreň Liptov 3.2kWp

Názov zákazky/projektu:

Dodávka a inštalácia Fotovoltickej elektrárne 3,2kWp okr. Liptovský Mikuláš

Zákazník:

Súkromný investor

Termín realizácie:

Marec 2017

Popis: 

Predmetom prác bol návrh, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky Fotovoltickej elektrárne na streche rodinného domu.   

Projektový manažér:

Martin Tomáň