Referencie 2017

Dopojenie CA liniek - Bekaert Sládkovičovo

Názov zákazky/projektu:

Elektrické dopojenie BA liniek,  CA liniek a prekládka prívodu do RM1 – odsávanie prachu, dozbrojenie 0RH7 – Bekaert Sládkovičovo

Zákazník:

Bekaert Slovakia spol. s r. o.

Termín realizácie:

v realizácii

Popis: 

Realizácia novej elektrickej inštalácie a dopojenie CA liniek 101, 120, 121 - technológie na spracovanie drôtov – v realizácii

Prekládka silového prívodu pre  napojenie rozvádzača RM1 – Technológia na odsávanie prachu – júl 2017

Projektový manažér:

Martin Vojtek