Referencie 2017

Dodávka VVN vypínača 123kV typ 3AP1FI

Názov zákazky/projektu:

Dodávka 123kV VVN vypínača 3AP1 FI

Zákazník:

Koncový zákazník: Bekaert Slovakia spol. s r.o.

Termín realizácie:

August 2017

Popis: 

Predmetom dodávky bol výkonový výpínač VVN 123kV typ 3AP1 FI od výrobcu Siemens. Dodávka bola vrátane inžinieringu a STD.   

Projektový manažér:

Martin Tomáň