Referencie 2017

Osadenie transformátora VN 22 kV, rozvádzačov NN a kompenzácia

Názov zákazky/projektu:

Osadenie transformátora VN 22kV, rozvádzačov NN a kompenzácia

Zákazník:

Bekaert Slovakia, s. r. o.

Termín realizácie:

Máj 2017

Popis: 

Vybudovanie novej prípojky VN pre napájanie transformátora 2,5 MVA, osadenie a pripojenie transformátora, dodávka a inštalácia NN rozvádzača vrátane kompenzácie, dokumentácia, skúšky a uvedenie do prevádzky. Práce boli vykonané za plnej prevádzky výroby.

Projektový manažér:

Martin Vojtek